Εργαστήρια δεξιοτήτων Α2

 

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κείμενα, έντυπα, πρακτικά, σχέδια δράσης, υλικό συναδέλφων κ.α

 

α) Προτεινόμενο υλικό από το ΙΕΠ
β) Βίντεο κάθε ενότητας για κατέβασμα στον υπολογιστή
γ) Υλικό συναδέλφων που υλοποίησαν μέχρι στιγμής το πρόγραμμα “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”‘

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ανά θεματική ενότητα, μια βάση μαθημάτων.

Ελπίζουμε να σας βοηθήσουν!!

Εάν συνάδελφοι θέλουν να προσφέρουν υλικό για να το ανεβάσουμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Θεματική ενότητα:  Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Η ενότητα δομείται σε επτά υπο-ενότητες. 

Η Ομάδα ως Ψυχο-εκπαιδευτική και Παιδαγωγική μονάδα: Χώρος και τρόπος ανάπτυξης των Νέων Δεξιοτήτων 21+. 

Η ανάπτυξη των Δεξιοτήτων Μάθησης και Τεχνολογίας μέσα από προγράμματα του Θεματικού Άξονα «Ζω καλύτερα – ΕΥ ΖΗΝ» .

Θεατρική Αγωγή και Δεξιότητες Μάθησης.

Ορατή Σκέψη – Καλλιέργεια Δεξιοτήτων του Νου μέσα από Ρουτίνες Σκέψης και Αναστοχασμό

Δεξιότητες Ζωής στον θεματικό άξονα: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην.

Παιδαγωγική & Διδακτική μεθοδολογία προαγωγής των Δεξιοτήτων Ζωής: Το παράδειγμα της Περιεκτικής Σεξουαλικής Αγωγής

Θεματική Ενότητα: Φροντίζω το Περιβάλλον

Στη θεματική ενότητα «Φροντίζω το Περιβάλλον» παρουσιάζονται βασικές μεθοδολογικές αρχές καλλιέργειας δεξιοτήτων με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων. Παρουσιάζονται μεθοδολογικές προτάσεις και διδακτικές στρατηγικές μελέτης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.

Σκοπός της ενότητας είναι οι επιμορφούμενοι να μελετήσουν προτάσεις ανάπτυξης μεθοδολογίας καλλιέργειας δεξιοτήτων μέσα από την προσέγγιση περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Μάθηση βάσει Έργου, Δεξιότητες Μάθησης (4Cs), ικανότητας δράσης, Αειφορία, σχεδιαστική σκέψη, Γεωπολιτισμική κληρονομιά, Κλιματική αλλαγή, ανακύκλωση

 Η διερευνητική μάθηση ως μεθολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, προσομοίωσης και μοντελισμού στο Δημοτικό Σχολείο

Η μέθοδος επίλυσης προβλήματος ως μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης (4Cs) στο Δημοτικό – Το μοντέλο της ικανότητας δράσης ως μεθοδολογία ανάπτυξης των δεξιοτήτων μάθησης του 21ου αιώνα (4Cs) και πολιτειότητας στο Δημοτικό

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και νου στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Αειφορία – Αειφόρος Ανάπτυξη – Εκπαίδευση για την Αειφορία – Αειφόρο Σχολείο

Από τη βροχή στην πλημμύρα – Γεωπολιτισμική κληρονομιά

Οικολογία

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Κλιματική αλλαγή

Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά

 

Φυσικές καταστροφές

 

Πολιτική προστασία

Πρόκειται για μια τράπεζα ηλεκτρονικών εργαλείων, ασκήσεων, οπτικοακουστικού υλικού, χωρισμένο και ανά τάξη, μάθημα και διδακτική ενότητα. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί απλώς να μπαίνει στην ενότητα που έχει να διδάξει την κάθε ημέρα και να χρησιμοποιεί το υλικό, είτε μέσω προτζέκτορα/διαδραστικού πίνακα, είτε να το διαμοιράζει με link στους μαθητές του, ή ακόμα και να κατεβάζει αρχεία και να τα μεταφορτώνει στην προσωπική του σελίδα στο e-me, ώστε να δημιουργεί το προσωπικό του αρχείο.

Πρόκειται για υλικό που δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο την περίοδο της καραντίνας από συναδέλφους εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και ταξινομήθηκε, ώστε να είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com 

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 
FB: https://www.facebook.com/ewalledu
Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/ 
Twitter: https://twitter.com/EwallEdu