Ενότητα 2

Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς


Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

https://www.youtube.com/watch?v=-abB9fsrZzc

  • Πολλαπλασιασμός είναι η πράξη με την οποία από δύο φυσικούς αριθμούς βρίσκουμε έναν τρίτο φυσικό αριθμό, ο οποίος λέγεται γινόμενο των αριθμών αυτών.
  • Οι αριθμοί οι οποίοι πολλαπλασιάζονται λέγονται παράγοντες του γινομένου.


Πολλαπλάσια και διαιρέτες

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.)

Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο (Ε.Κ.Π.) δύο ή περισσότερων αριθμών είναι το μικρότερο (ελάχιστο) από τα κοινά πολλαπλάσια των αριθμών.

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.)

Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (Μ.Κ.Δ.) δύο ή περισσότερων αριθμών είναι ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες των αριθμών αυτών.

Κριτήρια διαιρετότητας

Πάτησε σε οποιαδήποτε λέξη ή φράση  για περισσότερες πληροφορίες

Ένας αριθμός διαιρείται με το 2 αν το τελευταίο ψηφίο είναι άρτιος (ζυγός) αριθμός (0,2,4,6,8)
​Ένας αριθμός διαιρείται με το 3, αν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι 3, 6 ή 9.
​Ένας αριθμός διαιρείται με το 5 αν το τελευταίο ψηφίο είναι 0 ή 5
Ένας αριθμός διαιρείται με το 9 αν το μονοψήφιο άθροισμα των ψηφίων του είναι το 9.
Ένας αριθμός διαιρείται με το:
  • το 10 όταν τελειώνει σε ένα τουλάχιστον 0
  • το 100 όταν τελειώνει σε δύο τουλάχιστον 0
  • το 1.000 όταν τελειώνει σε τρία τουλάχιστον 0

 

 


Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

 

Πρόκειται για μια τράπεζα ηλεκτρονικών εργαλείων, ασκήσεων, οπτικοακουστικού υλικού, χωρισμένο και ανά τάξη, μάθημα και διδακτική ενότητα. Έτσι ο εκπαιδευτικός μπορεί απλώς να μπαίνει στην ενότητα που έχει να διδάξει την κάθε ημέρα και να χρησιμοποιεί το υλικό, είτε μέσω προτζέκτορα/διαδραστικού πίνακα, είτε να το διαμοιράζει με link στους μαθητές του, ή ακόμα και να κατεβάζει αρχεία και να τα μεταφορτώνει στην προσωπική του σελίδα στο e-me, ώστε να δημιουργεί το προσωπικό του αρχείο.

Πρόκειται για υλικό που δημιουργήθηκε κατά κύριο λόγο την περίοδο της καραντίνας από συναδέλφους εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα και ταξινομήθηκε, ώστε να είναι ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com 

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 
FB: https://www.facebook.com/ewalledu
Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/ 
Twitter: https://twitter.com/EwallEdu